Home

Filter op

‘Kerkengek’ ook digitaal

Al jaren beschrijft plebaan Hein Jan van Ogtrop op zijn bekende wijze de kerkgebouwen van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Maandelijks verschijnen onder de naam ‘Kerkengek’ zijn artikelen hierover in het best gelezen Bisdomblad van Nederland ‘Samen Kerk’. Enkele jaren geleden zijn deze artikelen gebundeld in het boek ‘Hij wil bij ons wonen.’ De plebaan is op 5 december 2014 vijfenzeventig jaar geworden, maar is gelukkig niet van plan om stil te gaan zitten. Naast het pastorale werk in de kathedrale parochie zal hij ook met veel plezier zijn artikelen over de kerken blijven schrijven. Wij hebben gemeend dat deze ook via de digitale weg beschikbaar moeten blijven, en het parochiebestuur heeft gemeend dat dit een passend kado zou zijn voor de jarige plebaan. Dat hij en velen die zich met onze Haarlemse parochies verbonden voelen, met veel plezier deze site zullen lezen en raadplegen!