Verbijsterend actueel: ontdekkingen bij de restauratie van de kathedraal I.

We zijn met de restauratie begonnen aan de buitenkant van de prachtige, groene koepel boven het hoofdaltaar. Ook de omringende torentjes werden opgeknapt en weer geschilderd met kleuren die bij het groen van de koepel passen. Het stoffig geworden kruis dat de koepel bekroont, werd opnieuw verguld. Op 16 september van het jaar onzes Heren 2011 werd op bijna hemelse hoogte door onze bisschop een zegengebed over dit kruis uitgesproken. Samen met zijn assistenten hief hij na het laatste verguldsel te hebben aangebracht het ‘Alleluja’ aan: prijst de eeuwige! Enthousiaste parochianen stonden op de westtorens en beantwoordden die oproep. Eerst de vrouwen op de vrouwentoren daarna de mannen op de andere. Een luisterrijk gebeuren! Deze gezangen verwaaiden helaas in de lentewind, maar binnen zou de zang van de engelen ons -naar later bleek- nog belangrijker dingen aankondigen.

Een nieuwe politiek
Op 24 november jl., Christus Koning, werd de binnenzijde van de gerestaureerde koepel officieel ‘onthuld’. Dat betekent dat het randschrift van de rode lappen werd ontdaan. Op een blauwe achtergrond staat er in gouden letters nu te lezen: Sanctus, Sanctus, Sanctus… Heilig is onze Heer! En de tekst eindigt: ‘Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae’; vertaald: ‘vol zijn hemel en aarde van DE MAJESTEIT van uw glorie’. Het visioen waarnaar deze tekst verwijst, komt van de oude profeet Jesaja (Jes.6, 1-10). Het speelt in het sterfjaar van koning Uzziah, die niet wilde deugen. Jesaja had veel kritiek op die koning, maar ook op de kleinburgerlijkheid van de priesters en de gewone burgers van Jeruzalem; hij verkondigt een machtsovername door de God van Israël die Zijn volk ooit uit Egypte had verlost van slavernij en ellende. Hij ziet in zijn visioen engelen zingen over de kracht en de majesteit van die God die de macht wil overnemen van alle aardse klungelaars. Hij ziet – in zijn visioen – de sleep van God mantel neerhangen in de tempel en hij ziet rook en vuur de zang van de engelen begeleiden. Net zoals in onze kerk de wierook omhoog kringelt. Jesaja’s mond wordt dan door een van de engelen aangeraakt met een vurige kool en dan klinkt het woord: ‘je bent nu rein, ga aan je medeburgers verkondigen dat een nieuwe wereld komen kan als jullie allemaal meedoen.’ Al die engelen hebben daar dus gezweefd om Gods macht te proclameren (een geweldloze revolutie) en om die ene mens beneden in te schakelen bij Gods plannen. Vanuit de koepel kijkt God als het ware naar u en mij, vol verwachting van de nuttige dingen die wij samen zullen gaan doen beneden. Hier is dus een actuele boodschap toegankelijk gemaakt voor de mensen van 2013. En dat niet alleen de wereldse overheden kritiek verdienen, maar ook soms de kerkelijke komt in een volgende aflevering van onze rubriek aan de orde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.