Wie is de kerkengek?

H.J. van Ogtrop

Hein Jan van Ogtrop (geboren te Eemnes 5-12-1939) is sinds januari 1992 plebaan van de Sint Bavokathedraal in Haarlem.

Hij studeerde van 1960-1966 filosofie en theologie in Warmond. Mede door het onderricht van de professoren Cees Rijk en Ben Hemelsoet ontstond een grote interesse voor het Jodendom. Op 4 juni 1966 werd hij in de eerder genoemde St.Bavokathedraal te Haarlem tot priester gewijd door Mgr. Nierman (Mgr. van Dodewaard was kort tevoren overleden).

Hij was van 1966-1992 werkzaam in Amsterdam als basispastor van de St.Lucasparochie in Osdorp. Daar werkte hij samen met Joseph Keet (oud voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël) die hij in 1982 als pastoor opvolgde.   Hij was in diezelfde tijd vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam en Regioleider van Amsterdam Nieuw West. Sinds januari 1992 is hij plebaan van de St.Bavokathedraal in Haarlem.

Van 1994 tot 1998 was hij voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël, die namens de Rooms-Katholieke kerk het gesprek met de Nederlandse Joodse gemeenschap voert. Van  2004 – 2007 voorzitter van het Overleg Joden en Christenen (OJEC). Sinds 2002 Kanunnik van het bisdom Haarlem.

VERDERE ACTIVITEITEN: Van 1968-1990 was hij met een zekere regelmaat als radiospreker voor de KRO-radio te beluisteren. Hij schreef tussen 1996 en 1999 drie boeken over de  joodse achtergronden van de Evangelieteksten (In het Leerhuis van Matteüs, Marcus en Lucas uitgegeven bij de Katholieke Bijbelstichting). Andere publicaties: De Naam van de Heer, Pelgrims naar Jeruzalem (samen met Joseph Keet), Woorden om te doen (over geloven en politiek handelen) en (met anderen) Kerken in een kathedraal, uitgegeven bij het eeuwfeest van de Bavo in 1998.  Daarnaast schreef hij artikelen in Ter Herkenning, publiceert hij nog steeds in het Tijdschrift voor Verkondiging. Kerugma en De Eerste Dag (over de Joods Christelijke wortels van het geloof) alsmede in het bisdomblad Samen Kerk over de Bijbelse symboliek in de kerkelijke architectuur. Over hetzelfde onderwerp ging zijn Sabbatsscriptie van 2000: Dieu parmi nous. Verder over dat onderwerp schreef hij in het jubileumjaar van het bisdom Haarlem het boek: “Hij wil bij ons wonen”. En boek over de kerken in bisdom Haarlem. Zijn primaire aandacht ligt echter bij de mensen! Mensen in nood moeten worden bijgestaan. Het is een voorrecht –vindt hij- om huwelijken te mogen inzegenen. De interesse voor geloof en levensvragen neemt in deze jaren toe. In deze zelfde laatste jaren zijn er nog al wat jonge mensen die gedoopt wilden worden. Zij zijn een aanwinst voor de parochie en de hoop voor de toekomst.